Dotace  

Obnovení hřbitovní zdi v obci Martinice - 2019

Snížení energetické náročnosti VO obce Martinice - 2018

"pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu" - 2017

"Martinice: Příčné prahy na místních komunikacích" - 2017

Dětské hřiště u MŠ Martinice - zapojení dětí do komunitního života obce - 2016

 

Revitalizace kamenné památky se sochou Panny Marie - Ministerstvo zemědělství SZIF rok 2016

 

Martinice: Příčné prahy na místních komunikacích, rok 2016

 

Revitalizace zeleně v centru obce Martinice, rok 2016

 

Dětské hřiště Martinice ( u základní školy 2015 )

 

Obnova hřbitova, vč. zeleně - Podprogram na podporu obnovy venkova

Projekt byl spolufinancován z dotací poskytnutých Zlínským krajem v roce 2015

 

Stav místního hřbitova před obnovou

 

Současný stav

 

Související hlášení místního rozhlasu