Obecně závazné vyhlášky a směrnice 

 

Ceník kopírování na Obecním úřadě Martinice

 

OZV č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č.5/2020 o regulaci hlučných činností

OZV č.4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.3/2020 o nočním klidu

OZV č.2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Martinice

OZV č.1/2020 o místním poplatku ze psů

OZV č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.1/2019 o zrušení obecně závazné vyhlášky Řád veřejného pohřebiště ze dne 26.5.2003

Směrnice č.2/2018 Pravidla pro užívání obecního rozhlasu v obci Martinice

OZV č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019

OZV č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů v roce 2018

OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů v roce 2017

Směrnice č.2/2016 Smlouva o zapůjčení věcí movitých 

OZV č.2/2015 o nočním klidu a regulaci hlučných činností

OZV č.3/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

OZV č.4/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Martinice

OZV č.5/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Martinice

OZV č.6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.7/2015 o místním poplatku ze psů

 

Důležité zákony a vyhlášky

 

Ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
Zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
Zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
Zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
Zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
Zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

  

Usnesení Zastupitelstva obce Martinice