Zastupitelstvo

 

Obec zastupuje starosta, místostarosta a dalších šest členů zastupitelstva. Představitelé obce byli zvoleni v řádných volbách,

které se konaly 10.10. a 11.10.2014.

 

Pavel Fiurášek - starosta

Vladimír Vrbecký - místostarosta

Dana Málková

Hana Mičolová

Milan Kutra

Zdeněk Kolář ml.

Ing. Břetislav Sedlář

Kateřina Kaňová

 

Výbory a komise

 

Finanční výbor, předseda: Ing. Břetislav Sedlář

Kontrolní výbor, předseda: Kateřina Kaňová

Komise kulturní, předseda: Hana Mičolová

Komise školská, předseda: Zdeněk Kolář

Komise stavební, předseda: Ing. Břetislav Sedlář

Komise sportovní, předseda: Milan Kutra