Klub Aktivní senior

Setkání 23. října 2016 - ing. Miroslava Beňová

Setkání 7. října 2016 - ing. Ladislav Slanina

 

Setkání 27. května 2016 

V květnu byla vycházka a návštěva leteckého modelářského klubu Čmelák.

 

Setkání 29. dubna 2016 

 

Setkání 8. dubna 2016 

V dubnu jsme se společně sešli, abychom si poslechli zajímavou přednášku paní doktorky MUDr. Naděždy Chytílkové na téma prevence a nemoci staršího věku. I když se jedná o trochu smutné téma, zájem o besedu byl velký. V dubnu nás čeká ještě jedno setkání a to 29. 4. Tématem tohoto setkání bude beseda o zdravých potravinách s majiteli Zdravé výživy a vegetariánské jídelny Holešov.

 

Setkání 26. února 2016 

Druhé setkání Klubu Aktivní senior se neslo ve znamení historie.
Společně jsme si prohlédli historické fotografie ze sbírky Břetislava Sedláře st. a pochutnali jsme si na výborných koblihách paní Rožnovské.

 

 

V pátek 29. ledna 2016 vznikl v naší obci nový klub občanů, kteří jsou již na zaslouženém odpočinku. Ve spolupráci s Obecním úřadem a Obecní knihovnou Martinice se sešlo v místním kulturním zařízení přes třicet aktivních seniorů, kterým není náplň jejich volného času lhostejná a živě se zajímají o dění kolem sebe. 

První setkání

Programem první schůzky bylo seznámení se se skupinou pomocí několika sociálních dovedností a her. Při povídání prozradil každý něco na sebe a nastínil svá očekávání. Jednotlivými nápady a myšlenkami se budeme zajisté při dalších setkáváních inspirovat.

Klub se bude scházet pravidelně na konci každého měsíce. Náplní budou besedy, přednášky, návštěva divadelních představení, lehké sportovní vyžití, vaření, hry, spolupráce s ostatními spolky, školami apod.
Důvodem vzniku je myšlenka, že člověk by neměl zůstávat pasivní ani ve vyšším věku a nikdy není pozdě to nejlepší ze sebe předávat dál! Tak snad se nám to bude dařit!