Služby občanům

 

Stravování, potraviny

Stará hospoda Martinice

Hospůdka Na hřišti - areál fotbalového hřiště

Do obce pravidelně dojíždí

- pojízdná prodejna s pečivem a studenou kuchyní společnosti PAULLA 

středa, pátek od 10.10 do 10.45 hodin

- pojízdná prodejna s masem a uzeninou společnosti Řeznictví a uzenářství MATULA

pátek od 10.10 do 10.45 hodin

 

Svoz odpadu

Svozovým dnem pro popelnice je vždy pondělí - sudý týden.

Plán svozu odpadů v roce 2024

Pro sběr tříděných odpadů - sklo, papír, plasty - jsou v obci umístěné k tomu určené kontejnery.

Pro svoz plastů jsou také pro občany obce Martinice na obecním úřadě k dispozici pytle na plast (např. polystyren, umyté kelímky od jogurtů, PET láhve, kartony od mléka atd.), které jsou umístěné v přízemí za vchodovými dveřmi vpravo od pondělí do pátku 7-16h. Naplněné pytle nechte v určené svozové dny před svým domem.

 

Poplatky, nájemné

Poplatek za odpad - 550,- Kč za osobu/rok                                          

Poplatek za psa staršího 3 měsíců  - 150,- Kč za psa/rok

Nájemné za hrobové místo  -  ceník

Poplatky je třeba zaplatit vždy do konce měsíce dubna kalendářního roku.

 

Sběr železa

Kontejner je přistavený na dvoře obecního úřadu. Železo lze vozit po telefonické domluvě, tel. 603 732 124.

 

Obec nabízí občanům k pronájmu obecní techniku – auto Piaggio Porter včetně řidiče. 

Cena za 1 kilometr 10,- Kč + 100,- Kč za hodinu řidiče. Objednávky pronájmu na obecním úřadě.