Sponzorské dary

Děkujeme paní Dagmaře Alsterové za dar 1 700,- Kč na akci Pohádkový les.

Děkujeme firmě W.M. Pila Martinice - Totek a Javora za dar 4 000,- Kč na nákup nových knih do naší obecní knihovny.

Paní Jarmila Prášilová zaslala děkovný dopis. Za podporu velmi děkujeme.

Děkujeme panu Břetislavu Sedlářovi za bezplatné shození bonbónů na Drakiádě 15.10.2016. Dětem se to moc líbilo.

Firma Tomáš Onderka, Rymice darovala obci nový truhlík před obecní úřad. Děkujeme.

Děkujeme panu Marianu Starobovi za finanční dar v hodnotě 4 000,- Kč věnovaný na opravu Pomníku obětem 1. světové války v Martinicích.

Děkujeme občanům za příspěvek na Řimskokatolickou farnost Holešov v hodnotě 7 000,- Kč na mše svaté 1.5.2016 Floriánské hody a 8.5. 2016 v 7 h Mše svatá za občany obce Martinice.

Firma Josef Pospíšil, Pekařství, cukrářství, Martinice darovala obci částku 13 000,- Kč na nové lavičky. Děkujeme.

Pan František Gabrhel a pan Pavel Fiurášek vysadili stromky  v Záhumenicích. Děkujeme.

 

Děkujeme panu Liborovi Julínkovi - za finanční dar v hodnotě 6 000,- Kč na podporu akcí pořádaných obecním úřadem.

 

Děkujeme firmě W.M.Pila Martinice - TOTEK A JAVORA - za finanční dar ve výši 4 000,- Kč pro mateřskou a základní školu.

 

Děkujeme panu Břetislavu Sedlářovi za darování a výsadbu 6 kusů lip u "Gajového".

 

Výtěžek z akce Pohádkový les spolky darovaly základní škole  - dřevěná stavebnice Walachia.

 

Občané Božena a Jaroslav Doleželovi se vzdali dárkových balíčků k jejich jubileu ve prospěch dětí z mateřské školy Martinice

a byla zakoupena dřevěná stavebnice v částce 1 235,- Kč. Za to jim obec moc děkuje.