Zajímavosti a památky

 

Památník padlých v Martinicích

Bez květů bez ozdob nechte nás spát dříve jen bolest jste dovedli dát. Jak květy jara jsme na něž mráz dých. Jsme strašnou obětí za cizí hřích.

Dvanáct mladých mužů z Martinic se nevrátilo z I. světové války. Občané najejich památku společným úsilím vybudovali památník. Na památník bylo vybráno na 7000 Kč za něž sochařský mistr Rajmer, rodák z Přílep, na návsi zhotovil památník a do bílého mramoru zasadil fotografii každého padlého z předválečné doby.

Pod pomníkem je naveženo pět fůr lomového kamene ze skaly Bilanské. Z lesů ho dovezli zadarmo Fuksa Alois č. 43, Bakala Jaroslav č. 14, Bakala Josef č. 45 a Prášil František č. 6. Kámen bezplatně do základů uložili Tomaník František a Krejčí František. Celý pomník pak dovezl bezplatně Prášil František č. 6.

Dne 21.9.1921 bylo uspořádáno slavnostní odhalení památníku obětem války. Slavnostní řeč přednesl profesor Šulák z Holešova, rodák z Břestu. Odevzdal takto tento pomník ku ochraně všem občanům v Martinicích. U pomníku byla také sloužena polní mše a jakýsi neznámý kněz měl kázání.

2. července 1921 radnice rozhodla o sbírce na pomník padlých. Tuto sbírku zorganizovali martiničtí radní: Hanák František, Peška Karel, Prášil František ml.a Fuksa Alois.

V době II. světové války německé úřady nařídily odstranění všech symbolů, které připomínaly naši republiku. Tak byl odstraněn dobový státní znak na pomníku padlých, byl odstraněn verš z pomníku a současně také byla odstraněna lípa svobody.

Již v minulém období byla znovu vysazena u památníku lípa svobody, o kterou se postaral pan Vaňhara Josef č. 40.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o znovuobnovení původního nápisu na památníku a současně i o znovuobnovení státního znaku. Práce na renovaci a opravě památníku provádí pan Dezidor Halmeš z Jankovic.

 

 

Smírčí kříž u Martinic

Smírčí kříž je kamenný kříž na jihovýchodním okraji obce při příjezdu od Fryštáku. Pravděpodobně byl postavený na paměť bitvy mezi císařskou armádou a vzbouřeným valašským lidem, která se zde uskutečnila roku 1644.

 

Památky místního významu

Kamenný kříž z roku 1800 nacházející se v předprostoru hřbitova

Kamenný kříž, cyrilometodějský kříž nacházející se vedle smírčího kříže na jihovýchodním okraji obce při příjezdu od Fryštáku

Litinový kříž na kamenném podstavci na jižní straně k.ú. z druhé poloviny 19. stol.

Kamenný kříž z roku 1895, nacházející se na místním hřbitově

Socha P. Marie z r. 1895, mramorová socha západně od obce v polích

Zvonice, zděná zvonice u objektu školy na návsi

Socha P. Marie z r. 1939 před objektem hasičské zbrojnice při příjezdu od Holešova

Socha P. Marie z r. 1945, polychromovaná socha P. Marie s dítětem na východním okraji kat. území u obce Horní Lapač

Památník padlým v 1. sv. válce, na návsi v předprostoru školy