Archiv Úřední desky 2022

Do uveřejněných písemností lze nahlédnout v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.

 

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice 21.10.2022

Vyvěšeno: 12.10.2022

Přílohy:

Sejmuto : 21.10.2022

Pozvánka

Evidenční číslo: 

Veřejná vyhláška - Odstranění nadzemního vedení NN

Vyvěšeno: 07.10.2022

Přílohy:

Sejmuto: 24.10.2022

vyhláška

Evidenční číslo: OM - 394/2022

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí (Dálnice D49)

Vyvěšeno: 22.09.2022

Přílohy:

Sejmuto: 10.10.2022

vyhláška

Evidenční číslo: OM - 367/2022

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích

Vyvěšeno: 11.08.2022

Přílohy:

Sejmuto: 29.08.2022

vyhláška

Evidenční číslo: OM - 322/2022

Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady pro rozhodnutí

Vyvěšeno: 02.08.2022

Přílohy:

Sejmuto: 19.08.2022

vyhláška

Evidenční číslo: OM - 309/2022

Veřejná vyhláška - Usnesení o lhůtě (Dálnice D49)

Vyvěšeno: 01.08.2022

Přílohy:

Sejmuto: 18.08.2022

vyhláška

Evidenční číslo: OM - 310/2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o uzavírce provozu

Vyvěšeno: 15.07.2022

Přílohy:

Sejmuto: 02.08.2022

vyhláškamapy 

Evidenční číslo: OM - 293/2022

Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí Dálnice D49

Vyvěšeno: 11.07.2022

Přílohy:

Sejmuto: 28.07.2022

vyhláška 

Evidenční číslo: OM - 290/2022

Veřejná vyhláška - doručení návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje ZLK

Vyvěšeno: 07.07.2022

Přílohy:

Sejmuto: 07.08.2022

vyhláška 

Evidenční číslo: OM - 286/2022

Nápravná opatření ke kontrole z MINISTERSTVA VNITRA

Vyvěšeno: 07.07.2022

Přílohy:

Sejmuto: 25.07.2022

Náprav. opatř., protokol 

Evidenční číslo:

Stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí

Vyvěšeno: 28.06.2022

Přílohy:

Sejmuto: 24.09.2022

Oznámení

Evidenční číslo:

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno: 28.06.2022

Přílohy:

Sejmuto: 24.09.2022

Informace

Evidenční číslo:

Oznámení o době a místě konání voleb 

Vyvěšeno: 28.06.2022

Přílohy:

Sejmuto: 24.09.2022

Oznámení

Evidenční číslo:

Oznámení - stanovení počtu členů volených do zastupitelstva obce Martinice

Vyvěšeno: 28.06.2022

Přílohy:

Sejmuto: 24.09.2022

Oznámení

Evidenční číslo:

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021, zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Martinice za rok 2021

Vyvěšeno: 08.06.2022

Přílohy:

Sejmuto:  25.07.2022

Návrh záv. účtu, Příloha 2021, Fin 2021, VZZ 2021, Rozvaha 2021, Zpráva

Evidenční číslo: 

Oznámení + potřebný počet podpisů - Volby 2022

Vyvěšeno: 30.05.2022

Přílohy:

Sejmuto: 21.07.2022

Oznámenípodpisy

Evidenční číslo: OM - 248/2022

Veřejná vyhláška - usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu  "Dálnice D49"

Vyvěšeno: 10.05.2022

Přílohy:

Sejmuto: 26.05.2022

vyhláška 

Evidenční číslo: OM-213/2022

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice

Vyvěšeno: 27.04.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Pozvánka

Evidenční číslo:

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Zlínský kraj (daň z nemovitých věcí na rok 2022)

Vyvěšeno: 25.04.2022

Přílohy:

Sejmuto:  26.05.2022

Veřejná vyhláška, info o zpřístupnění seznamu, info k platbám

Evidenční číslo: OM-195/2022

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Martinice

Vyvěšeno: 12.04.2022

Přílohy:

Sejmuto: 19.05.2022

Oznámení

Evidenční číslo: OM - 177/2022

Veřejná vyhláška - Sdělení

Vyvěšeno: 30.03.2022

Přílohy:

Sejmuto: 15.04.2022

Vyhláška

Evidenční číslo: OM - 161/2022

Veřejná vyhláška - Sdělení

Vyvěšeno: 22.03.2022

Přílohy:

Sejmuto: 07.04.2022

Vyhláška

Evidenční číslo: OM - 147/2022

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice

Vyvěšeno: 21.03.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Pozvánka

Evidenční číslo:

Veřejná vyhláška - AKTUALIZACE č. 4 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Vyvěšeno: 07.03.2022

Přílohy:

Sejmuto: 23.03.2022

Vyhláška

Evidenční číslo: OM - 119/2022

OZV č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyvěšeno: 24.02.2022

Přílohy:

Sejmuto: 14.03.2022

OZV

Evidenční číslo:

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice

Vyvěšeno: 15.02.2022

Přílohy:

Sejmuto: 01.03.2022

Pozvánka

Evidenční číslo:

Veřejná vyhláška - SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Vyvěšeno: 09.02.2022

Přílohy:

Sejmuto: 25.02.2022

Vyhláška

Evidenční číslo: OM - 76/2022

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 01.02.2022

Přílohy:

Sejmuto: 16.02.2022

Vyhláška

Evidenční číslo: OM - 60/2022

Veřejná vyhláška o doručení písemností

Vyvěšeno: 19.01.2022

Přílohy:

Sejmuto: 04.02.2022

Vyhláška

Evidenční číslo: OM - 41/2022