Úřední deska

 

Do uveřejněných písemností lze nahlédnout v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.

 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Martinice u Holešova a části k.ú. Holešov, Žopy a Přílepy u Holešova - ROZHODNUTÍ

Vyvěšeno: 13.3.2023

Přílohy:

Sejmuto: 31.3.2023

ROZHODNUTÍ

Evidenční číslo: 

 

OZV č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyvěšeno: 08.3.2023

Přílohy:

Sejmuto: 27.3.2023

OVZ

Evidenční číslo: 

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 28.2.2023

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo: 

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastiníků

Vyvěšeno: 23.2.2023

Přílohy:

Sejmuto: 

Tabulka, informace

Evidenční číslo: OM - 101/2023

 

Veřejná vyhláška - Usnesení o zastavení řízení

Vyvěšeno: 13.2.2023

Přílohy:

Sejmuto: 01.3.2023

Veřejná vyhláška: Usnesení o zastavení řízení

Evidenční číslo:

 

Veřejná vyhláška - OZŘ Mojena - úprava toku

Vyvěšeno: 07.2.2023

Přílohy:

Sejmuto: 24.2.2023

Veřejná vyhláška: OZŘ Mojena úprava toku

Evidenční číslo:

 

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice 14.2.2023

Vyvěšeno: 06.2.2023

Přílohy:

Sejmuto: 15.2.2023

Pozvánka

Evidenční číslo:

 

Veřejná vyhláška - Stanovení přehodné úpravy provozu

Vyvěšeno: 30.1.2023

Přílohy:

Sejmuto: 15.2.2023

Vyhláška, situace

Evidenční číslo:

 

Záměr Obce Martinice o pronájmu nebytového prostoru (č. p. 17)

Vyvěšeno: 25.1.2023

Přílohy:

Sejmuto: 15.2.2023

Dokument

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 25.01.2023

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Martinice - Horní Lapač

Vyvěšeno: 18.1.2023

Přílohy:

Sejmuto: 19.2.2023

Pozvánka

Evidenční číslo:

 

Veřejná vyhláška - rozhodnutí, Katastrální úřad pro Zlínský kraj

Vyvěšeno: 16.1.2023

Přílohy:

Sejmuto: 1.2.2023

Vyhláška

Evidenční číslo:

 

Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko

Vyvěšeno: 03.01.2023

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 13.12.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko

Vyvěšeno: 20.12.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 27.12.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Veřejná vyhláška - Dálnice D49

Vyvěšeno: 06.12.2022

Přílohy:

Sejmuto: 21.12.2022

vyhláška

Evidenční číslo: OM - 474/2022

 

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby, Povolení odstranění stavby

Vyvěšeno: 29.11.2022

Přílohy:

Sejmuto: 14.12.2022

vyhláška, situace, situace

Evidenční číslo: OM - 464/2022

 

Veřejná vyhláška - Usnesení o lhůtě 

Vyvěšeno: 24.11.2022

Přílohy:

Sejmuto: 09.12.2022

vyhláška

Evidenční číslo: OM - 456/2022

 

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady 

Vyvěšeno: 24.11.2022

Přílohy:

Sejmuto: 09.12.2022

vyhláška

Evidenční číslo: OM - 455/2022

 

Jmenování zapisovatele - volba prezidenta 2023

Vyvěšeno: 24.11.2022

Přílohy:

Sejmuto: 28.11.2023

Informace

Evidenční číslo:

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno: 24.11.2022

Přílohy:

Sejmuto: 28.11.2023

Informace

Evidenční číslo:

 

Návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Holešovsko na rok 2023

Vyvěšeno: 21.11.2022

Přílohy:

Sejmuto: 3.1.2023

návrh

Evidenční číslo:

 

NÁVRH SVR DSO Mikroregionu Holešovsko na roky 2024 - 2026

Vyvěšeno: 21.11.2022

Přílohy:

Sejmuto: 3.1.2023

návrh

Evidenční číslo:

 

Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko

Vyvěšeno: 18.11.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Publicita akce "Změna uspořádání křižkovatky PD II/49 a místní komunikace v obci Martinice"

Vyvěšeno: 15.11.2022

Přílohy:

Sejmuto : 

Publicita

Evidenční číslo: 

 

Návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Holešovsko na rok 2023

Vyvěšeno: 14.11.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

oznámení

Evidenční číslo:

 

Stanovení minimálního počtu OVK - volba prezidenta 2023

Vyvěšeno: 14.11.2022

Přílohy:

Sejmuto: 28.01.2023

oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení o době a místě konání voleb 2023

Vyvěšeno: 14.11.2022

Přílohy:

Sejmuto : 28.01.2023

oznámení

Evidenční číslo: 

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 

Vyvěšeno: 03.11.2022

Přílohy:

Sejmuto: 18.11.2022

vyhláška, seznam

Evidenční číslo: OM - 421/2022

 

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu (Dálnice D49)

Vyvěšeno: 02.11.2022

Přílohy:

Sejmuto: 18.11.2022

vyhláška, situace

Evidenční číslo: OM - 414/2022

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 30.10.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 28.10.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 26.10.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko

Vyvěšeno: 19.10.2022

Přílohy:

Sejmuto: 18.11.2022

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 05.10.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko

Vyvěšeno: 27.09.2022

Přílohy:

Sejmuto: 19.0.2022

Oznámení

Evidenční číslo:

 

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE MARTINICE

Vyvěšeno: 24.09.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Zápis

Evidenční číslo: 

  

Seznam majetku podle ustanovení §64 zákona č. 256/2013 Sb. o KN

Výzva vlastníkům nemovitostí

Vyvěšeno: 30.08.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Seznam majetku, Výzva vlastníkům, Stav - okres Kroměříž

Evidenční číslo: 

 

 

Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí (Dálnice D49)

Vyvěšeno: 29.08.2022

Přílohy:

Sejmuto: 15.09.2022

vyhláška

Evidenční číslo: OM - 340/2022

 

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice 6.9.2022

Vyvěšeno: 29.08.2022

Přílohy:

Sejmuto : 06.09.2022

Pozvánka

Evidenční číslo: 

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 29.08.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích

Vyvěšeno: 15.08.2022

Přílohy:

Sejmuto: 01.09.2022

vyhláška, situace

Evidenční číslo: OM - 329/2022

 

Schválení návrhu komplexních pozemkových úprav

Vyvěšeno: 15.08.2022

Přílohy:

Sejmuto: 01.09.2022

Rozhodnutí, seznam

Evidenční číslo: OM - 326/2022

 

Veřejná vyhláška - Sdělení (Dálnice D 49)

Vyvěšeno: 15.08.2022

Přílohy:

Sejmuto: 01.09.2022

vyhláška

Evidenční číslo: OM - 323/2022

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 29.07.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Volby 2022 - jmenování zapisovatele okrskové volební komise 

Vyvěšeno: 26.07.2022

Přílohy:

Sejmuto: 24.09.2022

Jmenování

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 26.07.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021, zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Martinice za rok 2021

Vyvěšeno: 25.07.2022

Přílohy:

Sejmuto:  

Záv. účet,Příloha 2021,Fin 2021,VZZ 2021,Rozvaha 2021,MŠ, ZŠ, Zpráva

Evidenční číslo: 

 

Nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Martinice za rok 2021

Vyvěšeno: 07.07.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Náprav. opatř., zpráva 

Evidenční číslo:

 

Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko

Vyvěšeno: 30.06.2022

Přílohy:

Sejmuto: 27.09.2022

Oznámení

Evidenční číslo:

 

 Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice 27. 6. 2022

Vyvěšeno: 16.06.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Pozvánka

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 10.06.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 27.05.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

DSO - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2021

Vyvěšeno: 19.05.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

návrh 

Evidenční číslo: OM-235/2022

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 27.04.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

 Informace k pomoci při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Vyvěšeno: 16.03.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Leták, otázky 

Evidenční číslo: OM - 116/2022

 

Dotace - výsadba stromů v obci Martinice

Vyvěšeno: 28.02.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Dotace

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 25.02.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Seznam majetku podle ustanovení §64 zákona č. 256/2013 Sb. o KN

Vyvěšeno:17.02.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Seznam, výzva, Tabulka

Evidenční číslo: OM-88/2022

 

 

Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Martinice

Vyvěšeno: 02.02.2022

Přílohy:

Sejmuto: 31.12.2025

Smlouva

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 31.01.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 07.01.2022

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 15.12.2021

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko

Vyvěšeno: 15.12.2021

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 20.10.2021

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 16.09.2021

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 27.08.2021

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

 

Nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Martinice za rok 2020

Vyvěšeno: 19.07.2021

Přílohy:

Sejmuto: 

Náprav. opatř., zpráva 

Evidenční číslo:

 

Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Martinice

Vyvěšeno: 15.02.2021

Přílohy:

Sejmuto: 31.12.2024

Smlouva

Evidenční číslo:

 

Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Martinice

Vyvěšeno: 14.02.2020

Přílohy:

Sejmuto: 31.12.2023

Smlouva

Evidenční číslo:

 

Dotace spolkům - TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MARTINICE

Vyvěšeno: 11.10.2019

Přílohy:

Sejmuto: 31.12.2022

Smlouva 4/2019

Evidenční číslo:

 

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství-lesy

Vyvěšeno: 2.9.2019

Přílohy:

Sejmuto: 2.1.2023

vyhláška příloha

Evidenční číslo: OM-214/2019

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství-kůrovcové stromy

Vyvěšeno: 4.4.2019

Přílohy:

Sejmuto: 31.12.2022

vyhláška

Evidenční číslo: OM-103/2019

 

 

Archiv úřední desky 2022

Archiv úřední desky 2021

Archiv úřední desky 2020

Archiv úřední desky 2019

Archiv úřední desky 2018

Archiv úřední desky 2017

Archiv úřední desky 2016

Archiv úřední desky 2015

Archiv úřední desky 2014