Archiv Úřední desky 2020

Do uveřejněných písemností lze nahlédnout v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.

 

 

Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Martinice

Vyvěšeno: 14.02.2020

Přílohy:

Sejmuto: 31.12.2023

Smlouva

Evidenční číslo:

Opatření hejtmana Zlínského kraje 

Vyvěšeno: 30.12.2020

Přílohy:

Sejmuto: 10.01.2021

Opatření hejtmana ZK

Evidenční číslo: OM - 509/2020

Veřejná vyhláška - Oprava nesprávností ve staveb. povolení - Dálnice D49

Vyvěšeno: 23.12.2020

Přílohy:

Sejmuto:  07.01.2021

Veřejná vyhláška

Evidenční číslo: OM-508/2020

Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Dálnice D49

Vyvěšeno: 23.12.2020

Přílohy:

Sejmuto:  07.01.2021

Veřejná vyhláška

Evidenční číslo: OM-507/2020

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věčí - Zlínský kraj

Vyvěšeno: 18.11.2020

Přílohy:

Sejmuto:  07.12.2020

Záměr, situační výkres

Evidenční číslo: 

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice 

Vyvěšeno: 10.11.2020

Přílohy:

Sejmuto:  20.11.2020

Pozvánka

Evidenční číslo:

Usnesení - Exekutorský úřad Frýdek-Místek

Vyvěšeno: 9.11.2020

Přílohy:

Sejmuto: 9.12.2020

Usnesení

Evidenční číslo: OM - 179/2020

Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko

Vyvěšeno: 4.11.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

Oznámení

Evidenční číslo:

Změna č. 2 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1 ze dne 13. října 2020

Vyvěšeno: 3.11.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

Změna č. 2 Rozhodnutí hejtmana ZK

Evidenční číslo:

Základní škola Jana Bezděka Martinice - Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2023

Vyvěšeno: 3.11.2020

Přílohy:

Sejmuto: 14.12.2020

Návrh rozpočtuNávrh střednědobého výhledu rozpočtu

Evidenční číslo:

Mateřská škola Martinice - Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2023

Vyvěšeno: 2.11.2020

Přílohy:

Sejmuto: 14.12.2020

Návrh rozpočtu, střednědobý výhled

Evidenční číslo:

Obec Martinice - Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2023

Vyvěšeno: 2.11.2020

Přílohy:

Sejmuto: 19.11.2020

Návrh rozpočtuNávrh střednědobého výhledu rozpočtu

Evidenční číslo:

Veřejná vyhláška - Oznámení (dálnice D49)

Vyvěšeno: 22.10.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

Veřejná vyhláška

Evidenční číslo:

Veřejná vyhláška - Seznámení účastníků řízení s podklady

Vyvěšeno: 21.10.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

Veřejná vyhláška

Evidenční číslo:

Změna č. 1 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1 ze dne 13. října 2020

Vyvěšeno: 21.10.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

Změna č. 1 Rozhodnutí hejtmana ZK

Evidenční číslo:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Vyvěšeno: 21.10.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

Mimořádné opatření

Evidenční číslo:

 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vyvěšeno: 16.10.2020

Přílohy:

Sejmuto: 17.11.2020

vyhlášení

Evidenční číslo: OM - 150/2020

Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko

Vyvěšeno: 14.10.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

oznameni

Evidenční číslo:

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje

Vyvěšeno: 14.10.2020

Přílohy:

Sejmuto: 30.10.2020

Rozhodnutí

Evidenční číslo: OM-146/2020

Veřejná vyhláška - Sdělení (Dálnice D49)

Vyvěšeno: 14.10.2020

Přílohy:

Sejmuto: 29.10.2020

veřejná vyhláška 

Evidenční číslo: OM-145/2020

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 05.10.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

oznameni

Evidenční číslo:

DSO Mikroregion Holešovsko - Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 až 2024

Vyvěšeno: 2.10.2020

Přílohy:

Sejmuto: 19.10.2020

rozpočet, střednědobý výhled

Evidenční číslo: 

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 112

Vyvěšeno: 2.10.2020

Přílohy:

Sejmuto: 18.10.2020

veřejná vyhláška 

Evidenční číslo: OM-133/2020

Nařízení KHS ZL kraje - roušky ve venkovních prostorách

Vyvěšeno: 21.09.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

Nařízení

Evidenční číslo:

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 16.09.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

oznameni

Evidenční číslo:

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice 

Vyvěšeno: 14.09.2020

Přílohy:

Sejmuto:  21.09.2020

Pozvánka

Evidenční číslo:

První zasedání okrskové volební komise 

Vyvěšeno: 08.09.2020

Přílohy:

Sejmuto:  03.10.2020

Oznámení

Evidenční číslo:

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice 

Vyvěšeno: 11.08.2020

Přílohy:

Sejmuto:  21.08.2020

Pozvánka

Evidenční číslo:

Jmenování zapisovatele OVK

Vyvěšeno: 04.08.2020

Přílohy:

Sejmuto: 05.10.2020

jmenování

Evidenční číslo:

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Vyvěšeno: 30.07.2020

Přílohy:

Sejmuto: 05.10.2020

stanoveni

Evidenční číslo:

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věčí - Obec Martinice

Vyvěšeno: 30.07.2020

Přílohy:

Sejmuto:  05.09.2020

Záměr, situační výkres

Evidenční číslo: OM-86/2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - lesní kalamita

Vyvěšeno: 28.07.2020

Přílohy:

Sejmuto:  28.08.2020

Veřejná vyhláška, rozdělovník, příloha

Evidenční číslo: OM-84/2020

Veřejná vyhláška - Seznámení s podaným odvoláním - Dálnice D49 

Vyvěšeno: 21.07.2020

Přílohy:

Sejmuto:  05.08.2020

Veřejná vyhláška, příloha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Evidenční číslo: OM-82/2020

Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko

Vyvěšeno: 16.07.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

oznameni

Evidenční číslo:

Záměr bezúplatného převodu nemovitých věčí - Zlínský kraj

Vyvěšeno: 15.07.2020

Přílohy:

Sejmuto:  13.09.2020

Záměr, situační výkres

Evidenční číslo: OM-81/2020

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu 

Vyvěšeno: 14.07.2020

Přílohy:

Sejmuto:  30.07.2020

Veřejná vyhláška, situační výkres

Evidenční číslo: OM-78/2020

Pozemkové úpravy - Oznámení o vyložení nároků vlastníků pozemků 

Vyvěšeno: 24.06.2020

Přílohy:

Sejmuto: 14.07.2020

Oznamení

Evidenční číslo:OM-70/2020

Pozemkové úpravy - Oznámení o vyložení nároků vlastníků pozemků 

Vyvěšeno: 24.06.2020

Přílohy:

Sejmuto: 14.07.2020

Oznamenísoupis nároků

Evidenční číslo:OM-67/2020

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice 

Vyvěšeno: 23.06.2020

Přílohy:

Sejmuto:  01.07.2020

Pozvánka

Evidenční číslo: 

Veřejná vyhláška - Seznámení s odvoláním 

Vyvěšeno: 16.06.2020

Přílohy:

Sejmuto:  01.07.2020

Veřejná vyhláška

Evidenční číslo: OM-68/2020

Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno: 08.06.2020

Přílohy:

Sejmuto: 05.10.2020

oznameni

Evidenční číslo:

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Vyvěšeno: 08.06.2020

Přílohy:

Sejmuto: 05.10.2020

informace

Evidenční číslo:

Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Holešovsko za rok 2019

Vyvěšeno: 02.06.2020

Přílohy:

Sejmuto: 19.06.2020

návrh

Evidenční číslo:

Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Holešovsko ke dni 31.12.2019

Vyvěšeno: 02.06.2020

Přílohy:

Sejmuto:  18.06.2020

návrhvýkaz Fin, rozvaha, VZZ, audit

Evidenční číslo:

Závěrečný účet za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Martinice

Vyvěšeno: 01.06.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

záv.účet, zprávanápr.opatření

Evidenční číslo:

Veřejná vyhláška - Seznámení s odvoláním 

Vyvěšeno: 28.05.2020

Přílohy:

Sejmuto:  12.06.2020

Veřejná vyhláškapříloha 1, příloha 2

Evidenční číslo: OM-61/2020

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice

Vyvěšeno: 28.05.2020

Přílohy:

Sejmuto:  06.06.2020

Pozvánka, dodatek

Evidenční číslo: 

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu na stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích 

Vyvěšeno: 26.05.2020

Přílohy:

Sejmuto:  10.06.2020

Veřejná vyhláška

Evidenční číslo: OM-59/2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Vyvěšeno: 20.05.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

zpráva

Evidenční číslo:

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 18.05.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

oznameni

Evidenční číslo:

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 obec Martinice

Vyvěšeno: 04.05.2020

Přílohy:

Sejmuto:  04.06.2020

návrh

Evidenční číslo:

VAK - porovnání výpočtu ceny vodné a stočné za rok 2019

Vyvěšeno: 30.4.2020

Přílohy:

Sejmuto: 31.5.2020

tabulka

Evidenční číslo:OM - 54/2020

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 28.04.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

oznameni

Evidenční číslo:

OZV č. 5/2020 o regulaci hlučných činností

Vyvěšeno: 28.4.2020

Přílohy:

Sejmuto: 13.5.2020

OZV_5_2020

Evidenční číslo:

OZV č. 3/2020 o nočním klidu

Vyvěšeno: 28.4.2020

Přílohy:

Sejmuto: 13.5.2020

OZV_3_2020

Evidenční číslo:

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Zlínský kraj

Vyvěšeno: 24.04.2020

Přílohy:

Sejmuto:  27.05.2020

Veřejná vyhláškainfo o zpřístupnění seznamu seznamuinfo k platbám

Evidenční číslo: OM-43/2020

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice

Vyvěšeno: 13.04.2020

Přílohy:

Sejmuto: 21.04.2020

pozvánka

Evidenční číslo:

Ministerstvo zdravotnictví - mimořádná opatření

Vyvěšeno: 7.4.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

Mimořádné opatření 1, mimořádné opatření 2, mimořádné opatření 3

Evidenční číslo: OM-46/2020

Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko

Vyvěšeno: 07.04.2020

Přílohy:

Sejmuto:  06.05.2020

oznameni

Evidenční číslo: OM - 47/2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 03.04.2020

Přílohy:

Sejmuto:  04.04.2020

Veřejná vyhláška

Evidenční číslo:

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o stavebním povolení vodního díla

Vyvěšeno: 01.04.2020

Přílohy:

Sejmuto:  16.04.2020

Veřejná vyhláška

Evidenční číslo: OM-43/2020

Rozhodnutí - Zlínský kraj

Vyvěšeno: 27.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 01.07.2020

Rozhodnutí

Evidenční číslo: OM-42/2020

Rozhodnutí - Zlínský kraj

Vyvěšeno: 24.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 27.3.2020

Rozhodnutí

Evidenční číslo: OM-39/2020

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 20.03.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

oznameni

Evidenční číslo:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Vyvěšeno: 19.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 01.07.2020

Usnesení vlády

Evidenční číslo: OM-38/2020

Rozhodnutí - Zlínský kraj

Vyvěšeno: 18.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 01.07.2020

Rozhodnutí

Evidenční číslo: OM-37/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Vyvěšeno: 17.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 01.07.2020

Usnesení vlády

Evidenční číslo: OM-35/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Vyvěšeno: 16.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 01.07.2020

Usnesení vlády 1, Usnesení vlády 2

Evidenční číslo: OM-31,32/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Vyvěšeno: 13.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 01.07.2020

Nouzový stav,Usnesení vlády,Leták

Evidenční číslo: OM-29/2020

Ministerstvo školství - info k vyhlášení nouzového stavu

Vyvěšeno: 13.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

Nouzový stav

Evidenční číslo: OM-28/2020

Mimořádné opatření 1, 2 ,3 - Ministerstvo zdravotnictví

Vyvěšeno: 10.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 13.3.2020

Mimořádné opatření 1Mimořádné opatření 2Mimořádné opatření 3

Evidenční číslo: OM-26,27/2020

 

Mimořádné opatření 1, 2 ,3

Vyvěšeno: 9.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 13.3.2020

Mimořádné opatření 1, Mimořádné opatření 2Mimořádné opatření 3

Evidenční číslo: OM-23/2020

 

Seznam majetku podle ustanovení §64 zákona č. 256/2013 Sb. o KN

Vyvěšeno: 3.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 8.9.2021

Seznam majetku,Tabulka,Výzva

Evidenční číslo: OM-22/2020

 

OZV č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 3.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 20.3.2020

OZV_4_2020

Evidenční číslo:

OZV č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Martinice

Vyvěšeno: 3.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 20.3.2020

OZV_2_2020

Evidenční číslo:

OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno: 3.3.2020

Přílohy:

Sejmuto: 20.3.2020

OZV_1_2020

Evidenční číslo:

Veřejná vyhláška - Seznámení účastníků řízení s podklady před vydáním rozhodnutí

Vyvěšeno: 27.02.2020

Přílohy:

Sejmuto:  13.03.2020

Veřejná vyhláška

Evidenční číslo: OM-18/2020

Veřejná vyhláška - Vyrozumění o vyloučení věci ze společného řízení

Vyvěšeno: 20.02.2020

Přílohy:

Sejmuto:  06.03.2020

Veřejná vyhláška

Evidenční číslo: OM-15/2020

Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Martinice

Vyvěšeno: 16.02.2020

Přílohy:

Sejmuto: 25.02.2020

pozvánka

Evidenční číslo:

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 14.02.2020

Přílohy:

Sejmuto: 

oznameni

Evidenční číslo:

Veřejná vyhláška - Oznámení - zahájení řízení o povolení užívání silnice v obci Loukov

Vyvěšeno: 30.01.2020

Přílohy:

Sejmuto:  15.02.2020

Veřejná vyhláška

Evidenční číslo: OM-7/2020

Oznámení - obec Martinice

Vyvěšeno: 23.01.2020

Přílohy:

Sejmuto: 14.02.2020

oznameni

Evidenční číslo:

Oznámení DSO Mikroregionu Holešovsko

Vyvěšeno: 22.01.2020

Přílohy:

Sejmuto: 16.7.2020

oznameni

Evidenční číslo: